ข่าวการศึกษา

กำหนดการ print แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 2/2556 ในระบบ E-studentloan ภายในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนหน้านี้แล้ว (16-30 กันยายน 2556) ขอให้มาดำเนินการรับสำเนาสัญญากู้ยืมฯ และมา print แบบยืนยันยอดเงินกู้ ภาค 3/2555 พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการตามกลุ่มภายในวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น ตารางการดำเนินการกู้ยืม กยศ. ภาค 2/2556 ตามกำหนดการแนบ

กำหนดการ Print แบบยืนยันค่าธรรมเนียม เทอม 1 56

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1347

TOP