สวก. แนะนำกรอบการให้ทุนวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจ สวก.