ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30"

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30" (รอบคัดเลือกภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2556 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีชนิดกีฬาที่แข่งขัน ดังนี้

1. กีฬา ปัญจสีลัต สนามแข่งขัน อาคารพลศึกษา
2. กีฬาเทนนิส สนามแข่งขันสนามเทนนิส
3. กีฬาจักรยาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : 1

TOP