ม.วลัยลักษณ์จัดประชุม รับฟังความเห็นแผนวิจัยด้านการท่องเที่ยว