ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความและเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖