ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยได้เชิญชวนนักศึกษาไปเยี่ยมโรงเรียนเก่า พบปะผู้บริหาร และรุ่นน้อง รวมทั้งมอบป้ายไวนิลแสดงความชื่นชมยินดี โดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดพัทลุง กระบี่ และนครศรีธรรมราช

นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ม.วลัยลักษณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พร้อมด้วย นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และคณะ ได้เดินทางเข้าพบนายปรีชา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายสุกิจ สถาปนะวรรธนะ นายอำเภอปากพะยูน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จ.พัทลุง เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถ ของนายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี เจ้าของผลงาน “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ควงเพื่อนซี้ สัมผัสวิถี ที่เกาะหมาก...เมืองลุง” รางวัลชนะเลิศการประกวดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ลงพื้นที่พร้อม คุณยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ ดารานักแสดงชื่อดัง ส่งมอบผลงานให้ชุมชน อบต. เกาะหมาก เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 และรางวัลชนะเลิศโครงการ Gang Go Green ร่วมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย นายปรวีร์ หมัดศิริ สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ โครงการ Gang Go Greenร่วมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว และนางสาวปิยนุช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รางวัลชมเชยโครงการประกวดการออกแบบ บ้านพอดีกับธอส. ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายดำรงค์ พยับไชยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดี กับนายอิศราพงษ์ ขานทอง นักศึกษาสำนักวิชาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศิษย์เก่าโรงเรียนนาบอน ซึ่งคว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันคอนกรีตมากเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 โดยมีนายวัฒนา ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และนายคะนึง ชูพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์ ได้มอบไวนิลแสดงการชื่นชม ให้แก่โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาร่วมต้อนรับเพื่อนำไปติดประกาศเผยแพร่ และได้พูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อ การรับนักศึกษาในประเภทต่างๆ ทุนการศึกษา สวัสดิการและบริการต่างๆ พร้อมทั้งได้มอบสื่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

ประมวลภาพ


TOP