ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร