องค์การฯ นักศึกษา จัดแข่งกีฬาสี ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด "วลัยลักษณ์รวมใจ บัณฑิตไทยไม่โกง เชื่อมโยงสามัคคี กีฬาสีสร้างสรรค์"