ข่าวเด่น

องค์การฯ นักศึกษา จัดแข่งกีฬาสี ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด "วลัยลักษณ์รวมใจ บัณฑิตไทยไม่โกง เชื่อมโยงสามัคคี กีฬาสีสร้างสรรค์"


องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้แนวคิด "วลัยลักษณ์รวมใจ บัณฑิตไทยไม่โกง เชื่อมโยงสามัคคี กีฬาสีสร้างสรรค์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาคมวลัยลักษณ์และเป็นเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา ทั้งนี้ในช่วงค่ำของวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน นายธนธิป ตรีไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์ และที่พักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม นายนันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรมและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงความสำพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านวัฒนธรรม ตลอดถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสืบไป ส่วนแนวคิดวลัยลักษณ์รวมใจ บัณฑิตไทยไม่โกง ถือเป็นแนวคิดที่ดีและขอให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปนายธนธิป ตรีไพบูลย์ กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในประชาคมวลัยลักษณ์ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่งโดยการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล รักบี้ เปตอง และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ อีกด้วย

การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มีการตกแต่งขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม แสดงออกถึงความคิดในเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของนักศึกษาทุกคณะสีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด "วลัยลักษณ์รวมใจ บัณฑิตไทยไม่โกง เชื่อมโยงสามัคคี กีฬาสีสร้างสรรค์" ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 สี ประกอบด้วย 1) สีแดง-สูรย์ส่องหล้า 2)สีเหลือง-จันทราฉายแสง 3) สีน้ำเงิน-นภากาศสำแดง 4) สีเขียว-ไพรแผลงจำรูญ 5) สีชมพู-นภศูรย์ศิริชัย และ 6) สีขาว-กฤษนัยเศวตศิลา

สรุปผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 ชนิดกีฬา
ลำดับที่ 1 สีเขียว ได้ 205 คะแนน
ลำดับที่ 2 สีแดง ได้ 175 คะแนน
ลำดับที่ 3 สีเหลือง ได้ 170 คะแนน

ผลการประกวดขบวนพาเหรด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีน้ำเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีขาว

ผลการประกวดดรัมเมเยอร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีน้ำเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีขาว

ผลการประกวดกองเชียร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน

ผลการประกวดการแข่งขันลีดเดอร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง

สรุปผลการแข่งขันทุกประเภท
ลำดับที่ 1 สีเหลือง 270 คะแนน
ลำดับที่ 2 สีเขียว 260 คะแนน
ลำดับที่ 3 สีแดง 215 คะแนน
ลำดับที่ 4 สีขาว 200 คะแนน
ลำดับที่ 5 สีน้ำเงิน 195 คะแนน
ทั้งนี้ สีชมพู ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเท่านั้น โดยไม่ได้ร่วมประกวดในกิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพ


TOP