ขอเชิญสัมมนาเรื่อง“แนวคิดและปรัชญาแห่งวิถีโตโยต้า (The Toyota Way) และ เจาะ Losses สร้างกำไรสำหรับผู้บริหาร”