ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสัมมนาเรื่อง“แนวคิดและปรัชญาแห่งวิถีโตโยต้า (The Toyota Way) และ เจาะ Losses สร้างกำไรสำหรับผู้บริหาร”

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “แนวคิดและปรัชญาแห่งวิถีโตโยต้า (The Toyota Way) และ เจาะ Losses สร้างกำไรสำหรับผู้บริหาร” ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ
1. เพื่อมุ่งเน้นถึงการสร้างแนวคิดและวางแนวทางสู่การปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตามแนวปรัชญาของโตโยต้าเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโรงงาน โดยอาศัยกลไกของการเข้าร่วมทำโครงการ กับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายโครงการiTAPมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก จำกัด (กลุ่มบริษัท ไอเอส)

กิจกรรมพิเศษในงาน
มีการออกบูทแสดงซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เครือข่ายโครงการiTAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวนัฏถพร วุฒิสิทธิ์ โทรศัพท์ 08-9654-6509
นายพีระพล เก้าเอี้ยนโทรศัพท์ 08-1693-0824
โทรศัพท์ 0-7567-3571 โทรสาร 0-7567-3572
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP