ข่าวเด่น

ประสบการณ์ปฏิบัติงานสหกิจฯ สำนักงานการท่องเที่ยวฯ สิงคโปร์

อัญชลี นันทพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สำนักวิชาการจัดการ และนางสาวนุสรา บิลสัน หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายกับโอกาสร่วมปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวฯ ได้จัดขึ้น

อัญชลี ได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ว่า เวลากว่า 3 เดือน ที่ได้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกินความคาดหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ โอกาสของการได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และบุคคลสำคัญ การเรียนรู้และการวางตัวในสังคม รวมทั้งการใช้ความรู้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยได้เล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วม เช่น งานส่งเสริมสินค้าไทยในประเทศสิงคโปร์ ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมการซื้อของชาวสิงคโปร์ว่า จะซื้อสินค้าต่อเมื่อได้ลองชิมหรือเห็นผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ที่สำคัญมีโอกาสได้รู้จักและพูดคุยกับ ฯพณฯ มารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์อีกด้วย และเมื่อสำนักงานท่องเที่ยวฯ ได้รับเชิญไปร่วมเยี่ยมชมเรือเทียบท่า ได้มีโอกาสได้ติดตามไปร่วมงานด้วย เนื่องจากเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างท่านทูตไทยและทหารเรือที่มาจากประเทศต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้และฝึกการเข้าสังคม รวมทั้งได้สนทนากับข้าราชการระดับสูงอีกด้วย

ในงานเปิดตัวหนังสือ Sanuk jing jing na ซึ่งเป็น Photo book ส่วนตัวที่ประเทศไทยของ William Scorpion นักร้องที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ สำนักงานท่องเที่ยวไทยฯ ได้ช่วยในการโปรโมทหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากเป็นหนังสือที่ถ่ายทำในเมืองไทยและขายในสิงคโปร์ โดยอัญชลี บอกว่า ในงานนี้เธอได้ทำหน้าที่บันทึกภาพภายในงาน พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากของจริงว่า สินค้าของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย ดังนั้น การโปรโมทหนังสือเล่มนี้เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อัญชลี ได้เล่าให้ฟังอีกว่า ทางสำนักงานท่องเที่ยวไทยฯ ได้เปิดโอกาสให้เธอและนุสรา บิลสัน ที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วยกัน รับผิดชอบดูแลบูธและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงานตลอด 10 วันที่จัดงาน "Sawasdee@Isetan 2013” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.) ณ สิงคโปร์ ในโครงการส่งเสริมสินค้าไทยร่วมกับห้าง Isetan จัดขึ้น ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่นำสินค้ามาร่วมงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการทำธุรกิจ การทำตลาดของสินค้า ทำอย่างไรให้สินค้าขายได้ รวมทั้งการสร้าง brand สินค้า

อย่างไรก็ตาม การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ ของอัญชลี ยังทำให้เธอได้เห็นบรรยากาศการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ และในงาน Thailand Trade Show ภายใต้ชื่องาน Creatively Thai 2013 และ Theme “Siam Fashion Terminal” ได้รู้จักกับเอเจนซี่ที่นำเสนอขายทัวร์เป็นครั้งแรกเช่นกัน

การมีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ของอัญชลี นันทพันธ์ ถือได้ว่า เป็นประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในประเทศสมาชิก ASEAN เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกงานอาชีพของเธอในอนาคตและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้าอีกด้วย

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง


TOP