ข่าวการศึกษา

อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกจาก TADULAKO UNIVERSITY อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานที่ม.วลัยลักษณ์

Prof. Ir. Rusdi Salam, Head of Doctoral Program for Agricultural Science, TADULAKO UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก TADULAKO UNIVERSITY รวม 11 คน ศึกษาดูงานสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุทธิวุฒิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ TADULAKO UNIVERSITY โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการส่งนักศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไปศึกษายัง TADULAKO UNIVERSITY ในลักษณะ SUMMER PROGRAM ทั้งนี้ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยคงจะมีความร่วมมือที่ดีกันต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้น คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก TADULSKO UNIVERSITY ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบการเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งและพันธุ์ปลา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อวิจัยที่สนใจซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP