อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกจาก TADULAKO UNIVERSITY อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานที่ม.วลัยลักษณ์