ข่าวสุขภาพและกีฬา

กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ(ชนิดกีฬาเทนนิส)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ คัดเลือกภาค ๔ "นครเกมส์" โดยชนิดกีฬาเทนนิสมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมชมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

TOP