ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

จัดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (TESA Top Gun Rally 2013)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) จัดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (TESA Top Gun Rally 2013) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2556 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TESA Top Gun Rally 2013 เป็นการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของไทยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยในปีนี้จัดให้มีการประชันทักษะในหัวข้อ "ระบบเครือข่ายควบคุมและตรวจวัดประมาณการใช้ไฟฟ้ารายอุปกรณ์ (Energy Controller and Monitoring in Home Area Network System)" โดยผู้เข้าประชันจะต้องใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ มิเตอร์อัจฉริยะ(Smart Meter) การสื่อสารข้อมูลแบบเครือข่ายไร้สาย Zigbee การถ่ายโอนข้อมูลแบบ NFCและการควบคุมผ่าน Smartphone ในการพัฒนาระบบ

TOP