ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร

ทอดกฐินสามัคคีที่วัดสโมสร(วัดด่าน)ท่าศาลา
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลา พ.ศ.๒๕๕๖ มวล.พร้อมใจยกพระพุทธศาสนา
ให้สมกับเป็นหลักทองของนครา ทอดกฐินทานาพร้อมหน้ากัน
ปัจจัยเพื่อบูรณะหอไตรให้ประภัสสร์ เจิดจรัสคู่ไทยสยามงามเฉิดฉัน
วัดโบราณตระการตามานานวัน บรรพชนผูกพันหมั่นดูแล
ขอให้บุญกุศลทุกคนสร้าง บันดาลให้สุกสว่างดั่งดวงแข
สุข สำเร็จ จงได้ไม่เชือนแช อายุยืนมีรักแท้ตลอดกาล
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่ง
พุธ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
อาคารกีฬาพลาศรม ๒

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร (วัดด่าน) หมู่ที่ ๒ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)

วัดสโมสร (วัดด่าน) เป็นวัดที่กำลังพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับคุณธรรม โดยนำหลักธรรมะ มาเผยแผ่แก่พุทธบริษัท นอกจากนี้ ทางวัดได้สร้างเสนาสนะต่างๆ อันจำเป็นกับพุทธบริษัทที่มาใช้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอไตรปิฎกอายุ ๑๐๐ กว่าปี ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำอันเป็นสมบัติของบรรพชนที่สร้างเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และได้มากราบไหว้พระเก่าแก่ในหอไตรแห่งนี้

ผู้สนใจร่วมอนุโมทนาบุญ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแด่ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP