ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

จากการประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 19-30 กันยายน 2556 นั้น ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการวิจัยตรงกับตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์
2. นางสาวปนัสยาห์ ยอดรัก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ Transcript มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น โทร. 081-3885799


TOP