ข่าวทั่วไป

เยาวชน ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ศึกษาโบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒๐ คน ได้เข้าศึกษาและเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง โดยมีเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นผู้ให้ความรู้และพาชมโบราณสถานตุมปัง ซึ่งมีเยาวชนหลายคนให้ความสนใจและตั้งประเด็นซักถาม อันนำไปสู่ความสนใจใคร่รู้ของเยาวชนต่อไป

ทั้งนี้คณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดค่าย "เยาวชน ม.น.ศ. สู่มาตรฐานสากล" ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเผื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกการวางแผนโครงการต่อโรงเรียนได้ ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP