ข่าวทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จำนวน 7 คน ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ WUeOffice ระบบงบประมาณ MIS เป็นต้น ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP