ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ร่วมกับทีมข่าว 3 มิติ ถ่ายทำสารคดี “โลกร้อน”