ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล