ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นคุณค่าในการนำ Feedback มาใช้ในการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนางานจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556- 30 กันยายน 2556 ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Sriwijaya University, เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาจาก Sriwijaya University จำนวน 7 คน ได้มาศึกษาและทำโครงการพิเศษ (Special Project) กับคณาจารย์ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผลการจัดทำโครงการพิเศษ ในส่วนของวิชาการมีดังนี้

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. Mr. Riska Fitrah Aprianti: Effects of Soil Properties on Nutrient Uptake by Pomelo
Assoc. Prof. Dr. Somsak Maneepong (Advisor)

2. Ms. Nafisah Puteri: Effect of skimmed milk powder and sugar formulation on the characteristic of probiotic yogurt enriched by gac (Momordica cochinchinensis Spreng) and passionfruit (Passiflora edulis)
Dr. Visaka Ananthavat (Advisor)

3. Mr. Chaeru Anugerah: Production of water convolvulus (Ipomoea aquatica) and daitokyo bekana (Brassica rapa L. Chinensis) in small-scale aquaponic system.
Assoc. Prof. Dr. Somsak Maneepong (Advisor)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

1. Mr. Rezi Syaphutra : Project : BIOMASS GASIFICATION Title Project : Optimization single air downdraft gasifier existing for production biomass gasification with CFD modeling and energy balance.
Asst. Prof. Dr. Nirandorn Matan (Advisor)

2. Mr. Marhaindra Gary Isworo Project : Computational Fluid Dynamic (CFD) Title Project : CFD Analysis of Thermal and airflow distribution by coil direction of compartment kiln for wood drying.
Dr. Attaso Khamwichit (Advisor)

3. Mr. Rangga Septian Project : Biodiese Title Project : Making of Biodiesel Catalyzed by calcium oxide aided by microwave irradiation.
Dr. Attaso Khamwichit (Advisor)

4. Miss. Anni Mardiyah Muktiid Project : Investment Analysis Title Project : Investment Analysis of Coal-Based Power Generation in an Uncertain Context.
Dr. Nakhon Kokkaew (Advisor)

สำหรับผลการศึกษาเรียนรู้และความพึงพอใจโดยทั่วไปนักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่า Sriwijaya University เมื่อเทียบเคียงกับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่ในห้องสมุด
2. มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตร และเต็มใจช่วยเหลือนักศึกษา และสามารถหารือกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาจนในบ้างครั้งมีความรู้สึกว่าอาจารย์ให้ความเป็นกันเองเหมือนพี่เหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีเพื่อนนักศึกษาที่เป็นมิตร มีน้ำใจและคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
4. อาหารในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ใกล้เคียง มีความหลากหลาย รสชาดอาจจะจัดจ้านเมื่อเทียบกับที่อินโดนีเซีย โดยเฉพาะรสเปรี้ยวจะเด่นมากในอาหารไทย นักศึกษารู้สึกปรับตัวยากในช่วงแรก แต่ก็สามารถปรับตัวได้ในที่สุด และจากการลองปรุงอาหารไทย ทำให้ทราบว่ามีต้นทุนในการปรุงอาหารสูงกว่าการซื้อสำเร็จรูปมารับประทาน เช่น อาหารตามสั่ง หรืออาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร
5. มหาวิทยาลัยมีทีมวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมาก ให้บริการและติดตามนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากเรื่องวีซ่า และความเป็นอยู่ในหอพักแล้ว ไม่เคยละเลยที่จะเชิญนักศึกษาชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่น งานวัฒนธรรมนานาชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมเรียนภาคปฏิบัติในหลักสูตรสั้นๆ ทางด้านอาหาร การแกะสลัก การทำกระทง การร้อยมาลัย การรำไทย และการร้องเพลงไทย ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังสะท้อนข้อมูลด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น
1. ในการจัดกิจกรรม มีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนน้อยมากที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งผิดกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Sriwijaya ที่จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนักศึกษาด้วยตนเองตามในรูปแบบที่ตนสนใจ กิจกรรมนักศึกษาจึงมีให้เลือกหลากหลาย และมากกว่าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นี่มักเกิดจากการริเริ่มของบุคลากร

2. การจัดที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่นับถือศาสนาต่างกัน ขอแนะนำให้จัดที่พักร่วมกับนักศึกษาที่นับถือศาสนาเดียวกันเนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนาของคนหนึ่งอาจไม่เป็นที่พอใจ หรือทำให้เพื่อนร่วมห้องอึดอัด เช่น นักศึกษามุสลิมจะต้องละหมาดในห้องนอน ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นทางเดินร่วมได้เพราะมีพรมปูอยู่ หากอีกคนต้องเข้าห้องน้ำจะต้องรอจนกว่าการละหมาดจะเสร็จเรียบร้อย ส่วนนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธอาจจะจุดธูปไหว้พระ ซึ่งเพื่อนอาจจะแพ้กลิ่นธูป หรือไม่ชอบกลิ่นเครื่องหอม กลิ่นควัน เป็นต้น เมื่อต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอึดอัดใจ การพักอาศัยร่วมห้องเป็นเวลาหลายเดือนจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาได้

3. มีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเพศเดียวกัน หรือต้องการเป็นเพศตรงข้ามกับตัวเองจำนวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาอินโดนีเซีย บางกิจกรรมนักศึกษาเหล่านี้แต่งกายเป็นหญิงอย่างโจ่งแจ้ง หรือมีทอมบอย มีเลสเบี้ยน จนเป็นเรื่องธรรมดา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่อาจเกิด Culture Shock ขึ้นได้ โดยเฉพาะคนที่เคร่งครัดเรื่องศาสนาและขาดประสบการณ์ในลักษณะนี้ จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบหากพบกรณีที่นักศึกษาต่างชาติต้องพักอาศัยกับนักศึกษาเพศที่สามต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที

4. การใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีน้อยมาก จนบางครั้งรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูล ยังพบนักศึกษาหลีกเลี่ยงเมื่อต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนใจฝึกฝนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นก็จะสามารถเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะนักศึกษา Sriwijaya University ก็ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ต่างจากนักศึกษาไทยเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแม่ของคนอินโดนีเซียเช่นกัน

ประมวลภาพ

TOP