ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบพระะพุทธรูปประจำวิชาชีพเภสัชกรรม " พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบพระพุทธรูปประจำวิชาชีพเภสัชกรรม " พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต" ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสร้างขึ้น

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปดังกล่าว ในวันที่ี 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น เป็นต้นไป โดยเริ่มจากบริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ไปยังวัดพระมหาธาตุ และจัดให้มีพิธีส่งมอบพระ ในเวลา 17.30 น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรา กาญจนภักดิ์ งานธุรการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โทร. 075 672809

TOP