ม.วลัยลักษณ์ ทำลายสถิติกับผลงานวิจัย 155 เรื่องและทุนวิจัย 60 ล้านบาท ใน 1 ปี