ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม โครงการ "สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก ปี 2" ในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 09.00-16.00 น. ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก ปี 2" ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เน้นการประดิษฐ์ของเล่นแบบง่าย ๆ จากวัสดุใกล้ตัว เทคนิคการใช้สื่อ , กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อุทยานการเรียนรู้ยะลา ( TK Park yala ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดำเนินการอบรม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://clm.wu.ac.th แฃะสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณชื่นณัสฐา สุขใส โทร. 0 7567 3344 คุณ ธรณิศ หาญใจ โทร. 0 7567 3307 คุณณิชาพร ไชยโยธา โทร. 0 7567 3317 โทรสาร 0 7567 3315 , 0 7567 3359

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดที่ https://clm.wu.ac.th

TOP