ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เตรียมลงนามความร่วมมือกับ University of Hong Kong

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กับ Department of Chemistry, University of Hong Kong ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การส่งเสริมการทำวิจัยในระดับคณาจารย์ การมีส่วนร่วมในการใช้ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของ University of Hong Kong ตลอดจนการพัฒนา Research Proposal ร่วมกันเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนสากล

อนึ่ง University of Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ Ranking ลำดับที่ 23 ของโลก และอันดับที่ 3 ของเอเชีย จากการจัดอันดับโดย QS World University Rangkings 2012/2013


TOP