สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เตรียมลงนามความร่วมมือกับ University of Hong Kong