ข่าวสมัครงาน

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่ววคราว ครั้งที่ 9/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันที่ 25 ตุลาคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2556

TOP