ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่ววคราว ครั้งที่ 8/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2556

TOP