ข่าวทั่วไป

แจ้งจุดบริการรถรับส่งร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร (วัดด่าน) หมู่ที่ ๒ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)

วัดสโมสร (วัดด่าน) เป็นวัดที่กำลังพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับคุณธรรม โดยนำหลักธรรมะมาเผยแผ่แก่พุทธบริษัท นอกจากนี้ ทางวัดได้สร้างเสนาสนะต่างๆ อันจำเป็นกับพุทธบริษัทที่มาใช้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอไตรปิฎกอายุ ๑๐๐ กว่าปี ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำอันเป็นสมบัติของบรรพชนที่สร้างเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และได้มากราบไหว้พระเก่าแก่ในหอไตรแห่งนี้

ผู้สนใจร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจุดบริการรถรับส่ง ดังนี้
จุดที่ ๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. รถบัสรับส่งนักศึกษา ณ ตู้ ATM ตึกกิจกรรม
จุดที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รถบัสรับส่งบุคลากร ณ หน้าอาคารบริหาร (ฝั่งส่วนการเจ้าหน้าที่)
จุดที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. รถตู้ VIP รับส่งผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ณ ลานจอดรถชั้น ๒ อาคารบริหาร

กำหนดการ
วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ ศาลาการเปรียญ ตอนกลางคืน...ร่วมสนุกรำวงย้อนยุค วงกำแพง

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนองค์กฐินจากจุดต่างๆ เข้าสู่วัดสโมสร
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาร่วมกรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแด่ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP