แจ้งจุดบริการรถรับส่งร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสโมสร