ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล จากประเทศออสเตรเลีย

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทางด้านการพยาบาล และวัฒนธรรมประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ด้านพยาบาลจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 10 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ด้านการพยาบาล ศึกษาชุมชนและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 แล้ว มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 8 คน และอาจารย์ 2 คน เดินทางมาเรียนรู้ทางด้านการพยาบาล ประกอบด้วย ระบบการจัดการสุขภาพชุมชน การบริการทางด้านพยาบาลในระดับชุมชนและในพื้นที่ชนบท การบริการพยาบาลในระดับจังหวัด การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สวัสดิการทางด้านพยาบาลในกลุ่มเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยจะลงไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคีรีวง ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย บ้านเด็กศรีธรรมราช ตลอดจนเรียนรู้การทำอาหารไทย และศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย

ประมวลภาพ

ภาพ/ข่่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP