ข่าวทั่วไป

แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า "ราชสกุลมหิดล"‏แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า “ราชสกุลมหิดล” เล่มนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปด้วยความรู้ และประวัติศาสตร์มากมาย เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีในการเรียงลำดับพระรัชทายาท ตามพระอิสริยศักดิ์ และตำแหน่งแห่งพระภรรยาเจ้าที่มีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การตั้งนามสกุลและราชสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ส่วนเนื้อหาหลักๆ แบ่งออกเป็น ๕ บทด้วยกัน คือ บทที่ ๑ รู้ซึ่งหน้าที่ของวงศ์ตระกูล บทที่ ๒ การสร้างครอบครัว วิถีชีวิตและความคิดของโลกใหม่ บทที่ ๓ ความพลิกผัน บทที่ ๔ ครอบครัวอันเป็นที่รัก และ บทที่ ๕ ครอบครัวอันเป็นหลักแห่งศรัทธาและเทิดทูน ส่วนท้ายเล่มบรรจุแผ่นดีวีดีสารคดี ชุด “ ราชสกุลมหิดล” จำนวน ๙ ตอน ตอนละ ๕ นาทีไว้ด้วย ซึ่งสารคดีชุดนี้ได้เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม นี้

วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือ และ วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ราชสกุลมหิดล” ในครั้งนี้ เนื่องด้วยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ มีมหามงคลสมัยอันเกี่ยวเนื่องด้วยสมาชิกราชสกุลมหิดล ถึง ๓ วาระ คือ วาระที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๒ ในโอกาส ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และวาระที่ ๓ ในโอกาส ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ อีกทั้งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในประวัติศาสตร์ไทยลำดับที่ ๒๑

หนังสือ “ราชสกุลมหิดล” เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๐.๗๕ นิ้ว พิมพ์ ๔ สี จำนวน ๒๕๐ หน้า ปกหลัง แทรกแผ่น DVD วิดีทัศน์สารคดี ชุด ราชสกุลมหิดล ราคา ๑,๐๐๐ บาท จัดทำโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายได้ในการจำหน่ายหนังสือชุดนี้ สมทบทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 รับส่วนลด 10% สั่งก่อนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนใครได้ที่ คุณวิลาสินี รัตนะ และคุณปิยะนุช เรืองแก้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3648 ,0-7567-3650

TOP