ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษาได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและวรรณกรรมแห่งรัฐซาบาห์ (BAHASA) ไปร่วมบรรยายเกี่ยวกับศิลปวรรณกรรมอิสลาม

สมาคมภาษาและวรรณกรรมแห่งซาบาห์(BAHASA) ร่วมกับรัฐซาบาห์ (บนเกาะบอร์เนียว) ประเทศมาเลเซียจะจัดมหกรรมวิชาการ "ศิลปวรรณกรรมอิสลาม" ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 2556 ที่เมือง Membakut ซึ่ง BAHASAได้เชิญอาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในมหกรรมฯครั้งนี้ด้วย

TOP