อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษาได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและวรรณกรรมแห่งรัฐซาบาห์ (BAHASA) ไปร่วมบรรยายเกี่ยวกับศิลปวรรณกรรมอิสลาม