ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร