ขอแนะนำ "สมุดบันทึกปีมะเมีย"ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2557