ข่าวทั่วไป

ขอแนะนำ "สมุดบันทึกปีมะเมีย"ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2557ใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2557 แล้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแนะนำ "สมุดบันทึกปีมะเมีย" ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก และผู้ใหญ่ที่นับถือ มีให้เลือก 2 ลาย คือ ลายม้าเดียว และ ลายม้าคู่ พร้อมร้อยกรองพระราชทานพร ส่งความสุขปีใหม่ 2557 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"สมุดบันทึกปีมะเมีย" 1 ชุด มี 2 ขนาด เล่มเล็กขนาด 8.5 X 12 ซม.และ เล่มใหญ่ขนาด 12 X17 ซม. ผลิตจาก กระดาษปอนด์ครีม จำนวน 232 หน้า บรรจุในกล่องลูกฟูกสีเขียว สวยงาม ราคา 240 บาท รายได้ในการจำหน่าย สมุดบันทึก สมทบทุน มูธนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ผู้สนใจติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3648 ,0-7567-3650 ติดต่อคุณวิลาสินี รัตนะ และ คุณปิยะนุช เรืองแก้ว

TOP