หอพัก

หอพัก

 

 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่ออื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขระบบบริการและสวัสดิการในหอพัก1. มีที่ปรึกษาหอพักคอยดูแลให้คำปรึกษา โดยจัดระบบเป็นกลุ่มหอพัก สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
3. มีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
4. มีห้องพักที่สะดวก สะอาด สบายและปลอดภัย
5. มีห้องกิจกรรมกลางไว้บริการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทบทวนรายวิชา ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์
6. มีบริการยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
7. มีบริการหนังสือพิมพ์ บริการน้ำดื่มร้อน-เย็น
8. มีโทรศัพท์สาธารณะในหอพัก/โทรศัพท์ติดต่อภายในบริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิต• หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคน
• ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม สำหรับติดต่อประสานงานนักศึกษาหอพัก
• ตู้ ATM ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม 5
• สนามกีฬากลาง และศูนย์กีฬาในร่ม เช่น สนามฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเน็ต สนามเปตอง
• โรงอาหารที่บริการตลอดวัน และศูนย์อาหารกลางคืน
• ศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้านมินิมาร์ท ร้านซักอบรีด ร้านเสริมสวยชาย/หญิง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขนมและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven
• บริการร้านซ่อมจักรยาน และรถจักรยานยนต์งานหอพักนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 3162-65

ศูนย์ประสานงานหอพัก
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โทร. 4013

 


TOP