ชาววลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัด สโมสร