ข่าวสมัครงาน

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2556 จากเดิมวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นั้น

เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

TOP