ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ตีพิมพ์บทความครบ 60 เรื่องในปี 2013

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 (December 2013) ได้ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้วที่ http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive โดยฉบับนี้ ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ ทำหน้าที่ issue editor นำเสนอเฉพาะบทความในสาขา Life sciences and agricultural technology จำนวน 11 เรื่อง ซึ่งมีผลงานร่วมของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1) Elimination of Escherichia coli from Oysters using Sodium Bicarbonate
โดย Matthura LABAIDEN, Hisae KASAI, Mamoru YOSHIMIZU, Sataporn DIREKBUSRAKOM
2) Influence of Operating Conditions and Physical Properties of Liquid Medium on Volumetric Oxygen Transfer Coefficient in a Dual Impeller Bioreactor โดย Kongdej LIMPAIBOON
3) Morphological Diversity and Distribution of Etlingera littoralis (König) Giseke (Zingiberaceae) in Southern Thailand โดย Wassana CHONGKRAIJAK, Chatchai NGAMRIABSAKUL, Axel Dalberg POULSEN
4) Histopathology of Small Intestine Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats โดย Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Dutsadee CHINNAPUN, Prasit SUWANNALERT
5) Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students โดย Rapheeporn KHWANCHUEA, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM, Sirirak MUKEM

การจัดทำแต่ละฉบับให้มีบทความใน theme หรือสาขาที่ใกล้เคียงกัน เป็นความพยายามอีกก้าวหนึ่งของ Walailak Journal of Science and Technology เพื่อยกระดับการยอมรับในฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้ วารสารได้จัดทำฉบับที่ 5 (October 2013) ให้เป็น Focus issue: Nonlinear problems in mathematics โดยมี ผศ.ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ ทำหน้าที่เป็น issue editor

บทความทั้งหมดที่เผยแพร่ในปีที่ 10 นี้นับรวมเป็น 60 เรื่องใน 6 ฉบับ (เพิ่มขึ้นจากปี 2004-2011 ซึ่งเผยแพร่ปีละ 18-20 บทความ และปี 2012 ซึ่งเผยแพร่ 50 บทความใน 4 ฉบับ) โดยในปีนี้มีบทความจากต่างประเทศจำนวน 39 เรื่อง ส่วนบทความจากประเทศไทยจำนวน 21 เรื่องนั้น แบ่งเป็นบทความที่มีนักวิจัยหลักจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 เรื่อง และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 11 เรื่อง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP