ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ คูหา 96-97 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการในตลาดนัดหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในภูมิภาคเหนือและใกล้เคียง ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและอาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ คูหา 96-97 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวในการแนะนำนักเรียนในโรงเรียนของท่าน


TOP