ม.วลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่