ข่าวทั่วไป

แนะนำหนังสือศิลปะไทยร่วมสมัย "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์"‏



หนังสือศิลปะไทยร่วมสมัย "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" เป็นหนังสือรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิตผลงานศิลปะ ผลงานประติมากรรมและวัดร่องขุ่น ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง เป็นทีรู้จักในระดับนานชาติซึ่งสร้างสรรค์โดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)ประจำปี 2554

หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบศิลปกรรมรูปเล่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินชั้นครู ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ม.ศิลปากร ได้รับการถ่ายภาพประกอบบทความโดย คุณนิติกร กรัยวิเชียร ศิลปินถ่ายภาพ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนใจติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาสินี รัตนะ และ คุณปิยะนุช เรืองแก้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3648 ,0-7567-3650 ติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/WUBOOKCENTER

TOP