แนะนำหนังสือศิลปะไทยร่วมสมัย "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์"‏