ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)