ข่าวทั่วไป

จำหน่ายข้าวสารและน้ำดื่มตรา มวล.

เนื่องด้วยใกล้เทศกาลปีใหม่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารปทุมธานีซึ่งเป็นข้าวในแนววิถีเกษตรอินทรีย์ และน้ำดื่มน้ำตรามวล. เพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่สนใจจะนำไปเป็นของขวัญและของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง สนใจติดต่องานด้านฝ่ายการตลา ดฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 075672392, 075672379 โทรสาร 075672393

TOP