หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการ “ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ”