ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย ร่วมกิจกรรม Research To Market Contest 2013 (R2M2013)พิชิตเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

โครงการแข่งขันจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจ ”Research to Market – R2M” เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยสามารถนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

โอกาสนี้ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา(ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักวิจัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน ซึ่งเป็นการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 และมีกิจกรรม Boot Camp สุดมันส์ 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 พร้อมกับจุดประกายแนวคิดธุรกิจโดยทีมงานมืออาชีพและพิชิตเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมกับเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โทร. 075 – 673573-4 , มือถือ (ซูกิมพลี) 087 2990181

เอกสารแนบ : กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=577

TOP