ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย ร่วมกิจกรรม Research To Market Contest 2013 (R2M2013)พิชิตเงินรางวัลรวม 50,000 บาท