ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเชื่อมโลกด้วยภาพ Connecting the world through photography