กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ประเมินผลกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก” ประจำปีงบประมาณ 2556