ข่าวทั่วไป

ติดตามชมรายการ "คุ้ยภาษาหาสาร" ย้อนหลังทาง YouTube ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ "คุ้ยภาษาหาสาร" ความยาวตอนละ ๓ นาที ซึ่งเป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านภาษาถิ่นใต้ สื่อข้อมูลความรู้ ความคิด และยกอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจถึงแก่นความหมายของภาษา ซึ่งมีจำนวน ๒,๐๐๐ กว่าตอน โดยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สงขลา

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจภาษาถิ่นใต้ ได้เรียนรู้ และศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ผลิตเป็นหนังสือเอกสารเผยแพร่ ที่รวบรวมคำใต้ จำนวน ๕ เล่ม ในราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท และสำหรับผู้ที่สนใจดูรายการย้อน สามารถรับชมได้ที่ http://www.youtube.com/channel/UCrDExGns79lpioTjDCxxUHg

สอบถามข้อมูลได้ที่...คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๗ email: cultural.wu@gmail.com หรือ Website: http://cultural.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP