ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายพิเศษจาก ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัทสถาปนิก 49 จำกัดดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร สถาปนิกจากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายผลงาน และบอกเล่าแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP