บรรยายพิเศษจาก ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด