ข่าวสมัครงาน

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

TOP