ข่าวเด่น

โครงการ ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ “เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ 2013”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และนักศึกษา จัดโครงการ ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ “เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ 2013” เพื่อทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน สื่อมวลชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “ม่วนกั๋นบ้านเฮา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งร่วมเยี่ยมคารวะ พบปะผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชราชวิทยาลัย และโรงเรียนกาวิละราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าพบและพูดคุย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556

ภาพกิจกรรมTOP