ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เชิญ Dr. Tony Fountain, UCSD มาให้สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ ผศ.ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณและคณะ เชิญ Dr. Tony Fountain, จาก University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Advances in Environmental Monitoring Cyberinfrastructure: Sensor networks and cloud computing” ให้แก่นักศึกษาระดับ ป. ตรี และ ป เอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 40 คน

นอกจากนี้ ผศ.ศุภมาตร ปาลรังษี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นำนักศึกษาจำนวน 10 คนมาเข้าร่วมฟังสัมมนาด้วย

ในช่วงบ่าย Dr. Tony Fountain ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการทีวี วลัยลักษณ์สู่สังคม และ รายการวิทยุของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมไซต์งานวิจัยโครงการป่าประ Parah Sensor Network ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน และ โครงการระบบเครือข่ายเซนเซอร์ ติดตามสภาพภูมิอากาศ บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2556


TOP