ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เชิญ Dr. Tony Fountain, UCSD มาให้สัมมนา