สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนำคณะนักศึกษา 285 คนไปศึกษาดูงานที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน